آخرین اخبار | آرشیو اخبار

نشست خبری وزیر امور خارجه

مقداد مددی

حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشستی خبری به تشریح سیاست خارجی کشورمان پرداخت.

حسین امیرعبداللهیان وزیر امورخارجهحسین امیرعبداللهیان وزیر امورخارجهنشست خبری وزیر امور خارجهحسین امیرعبداللهیان وزیر امورخارجهحسین امیرعبداللهیان وزیر امورخارجهحسین امیرعبداللهیان وزیر امورخارجهحسین امیرعبداللهیان وزیر امورخارجهنشست خبری وزیر امور خارجهحسین امیرعبداللهیان وزیر امورخارجهنشست خبری وزیر امور خارجهحسین امیرعبداللهیان وزیر امورخارجهنشست خبری وزیر امور خارجهنشست خبری وزیر امور خارجهنشست خبری وزیر امور خارجهحسین امیرعبداللهیان وزیر امورخارجهنشست خبری وزیر امور خارجهحسین امیرعبداللهیان وزیر امورخارجهنشست خبری وزیر امور خارجهحسین امیرعبداللهیان وزیر امورخارجهحسین امیرعبداللهیان وزیر امورخارجه
فلای تو دی