آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

نشست خبری سرمربیان تیمهای ملی ایران و ولز

حسین ظهروند

نشست خبری کارلوس کی‌روش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران پیش از دیدار برابر تیم ملی ولز برگزار شد.

نشست خبری کارلوس کی‌روش سرمربی تیم ملی فوتبالنشست خبری کارلوس کی‌روش سرمربی تیم ملی فوتبالمهدی طارمی کاپیتان تیم ملی فوتبال نشست خبری کارلوس کی‌روش سرمربی تیم ملی فوتبالنشست خبری کارلوس کی‌روش سرمربی تیم ملی فوتبالنشست خبری کارلوس کی‌روش سرمربی تیم ملی فوتبالمهدی طارمی کاپیتان تیم ملی فوتبال مهدی طارمی کاپیتان تیم ملی فوتبال نشست خبری کارلوس کی‌روش سرمربی تیم ملی فوتبالنشست خبری کارلوس کی‌روش سرمربی تیم ملی فوتبالنشست خبری کارلوس کی‌روش سرمربی تیم ملی فوتبالنشست خبری کارلوس کی‌روش سرمربی تیم ملی فوتبالنشست خبری راب پیچ سرمربی تیم ملی فوتبال ولزکاپیتان تیم ملی فوتبال ولزنشست خبری راب پیچ سرمربی تیم ملی فوتبال ولزکاپیتان تیم ملی فوتبال ولز
فلای تو دی