بازی خاطره انگیز ایران و آمریکا در جام جهانی ۹۸

تصویربرداران:
محمد نگینی پور
مصطفی عسگری
محمد رضا بیاتی مشعوف

فلای تو دی