همه برای یک پرچم

گفتگو با دهه هشتادی ها قبل از بازی ایران-آمریکا

   

فلای تو دی