آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

دیدار نخست وزیر عراق با محمدباقر قالیباف

حامد ملک پور

محمد شیاع‌السودانی نخست وزیر عراق و هیئت همراه امروز سه‌شنبه ۸ آذر با محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت‌وگو کردند.

دیدار نخست وزیر عراق با محمدباقر قالیبافدیدار نخست وزیر عراق با محمدباقر قالیبافدیدار نخست وزیر عراق با محمدباقر قالیبافدیدار نخست وزیر عراق با محمدباقر قالیبافدیدار نخست وزیر عراق با محمدباقر قالیبافدیدار نخست وزیر عراق با محمدباقر قالیبافدیدار نخست وزیر عراق با محمدباقر قالیبافدیدار نخست وزیر عراق با محمدباقر قالیبافدیدار نخست وزیر عراق با محمدباقر قالیبافدیدار نخست وزیر عراق با محمدباقر قالیبافدیدار نخست وزیر عراق با محمدباقر قالیبافدیدار نخست وزیر عراق با محمدباقر قالیبافدیدار نخست وزیر عراق با محمدباقر قالیبافدیدار نخست وزیر عراق با محمدباقر قالیبافدیدار نخست وزیر عراق با محمدباقر قالیبافدیدار نخست وزیر عراق با محمدباقر قالیبافدیدار نخست وزیر عراق با محمدباقر قالیبافدیدار نخست وزیر عراق با محمدباقر قالیبافدیدار نخست وزیر عراق با محمدباقر قالیبافدیدار نخست وزیر عراق با محمدباقر قالیبافدیدار نخست وزیر عراق با محمدباقر قالیبافدیدار نخست وزیر عراق با محمدباقر قالیباف
فلای تو دی