آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

مراسم تودیع و معارفه فرماندار همدان

عبدالرحمن رافتی

صبح امروز با حضور مدیران و مسئولان استانی مراسم تودیع و معارفه فرماندار همدان برگزار شد و آقای مسلم مخفی به عنوان سرپرست فرمانداری همدان منصوب شد و از زحمات اقای محمدعلی محمدی فرماندار سابق همدان قدردانی شد.

مراسم تودیع و معارفه فرماندار همدانمراسم تودیع و معارفه فرماندار همدانمراسم تودیع و معارفه فرماندار همدانمراسم تودیع و معارفه فرماندار همدانمراسم تودیع و معارفه فرماندار همدانمراسم تودیع و معارفه فرماندار همدانمراسم تودیع و معارفه فرماندار همدانمراسم تودیع و معارفه فرماندار همدانمراسم تودیع و معارفه فرماندار همدانمراسم تودیع و معارفه فرماندار همدانمراسم تودیع و معارفه فرماندار همدانمراسم تودیع و معارفه فرماندار همدانمراسم تودیع و معارفه فرماندار همدانمراسم تودیع و معارفه فرماندار همدانمراسم تودیع و معارفه فرماندار همدانمراسم تودیع و معارفه فرماندار همدانمراسم تودیع و معارفه فرماندار همدانمراسم تودیع و معارفه فرماندار همدانمراسم تودیع و معارفه فرماندار همدانمراسم تودیع و معارفه فرماندار همدان