آخرین اخبار | آرشیو اخبار

حضور سخنگوی دولت در دانشگاه علم و صنعت

عرفان کوچاری

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، عصر سه‌شنبه ۱۵ آذر، به مناسبت روز دانشجو در دانشگاه علم و صنعت حاضر شد و ضمن سخنرانی، پاسخگوی سوالات دانشجویان بود.

حضور سخنگوی دولت در دانشگاه علم و صنعتحضور سخنگوی دولت در دانشگاه علم و صنعتحضور سخنگوی دولت در دانشگاه علم و صنعتحضور سخنگوی دولت در دانشگاه علم و صنعتحضور سخنگوی دولت در دانشگاه علم و صنعتحضور سخنگوی دولت در دانشگاه علم و صنعتحضور سخنگوی دولت در دانشگاه علم و صنعتحضور سخنگوی دولت در دانشگاه علم و صنعتحضور سخنگوی دولت در دانشگاه علم و صنعتحضور سخنگوی دولت در دانشگاه علم و صنعتحضور سخنگوی دولت در دانشگاه علم و صنعتحضور سخنگوی دولت در دانشگاه علم و صنعتحضور سخنگوی دولت در دانشگاه علم و صنعتحضور سخنگوی دولت در دانشگاه علم و صنعتحضور سخنگوی دولت در دانشگاه علم و صنعتحضور سخنگوی دولت در دانشگاه علم و صنعتحضور سخنگوی دولت در دانشگاه علم و صنعتحضور سخنگوی دولت در دانشگاه علم و صنعتحضور سخنگوی دولت در دانشگاه علم و صنعت
فلای تو دی