آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

استقبال از شهدای دفاع مقدس در شیراز

امیر صادقیان

مراسم استقبال از ۸ شهید گمنام و ۲ شهید شناسایی شده دوران دفاع مقدس با حضور مسئولان استانی و نظامی صبح روز شنبه با حضور جمعی از مردم در فرودگاه شیراز برگزار شد.

استقبال از شهدای دفاع مقدس در شیرازاستقبال از شهدای دفاع مقدس در شیرازاستقبال از شهدای دفاع مقدس در شیرازاستقبال از شهدای دفاع مقدس در شیرازاستقبال از شهدای دفاع مقدس در شیرازاستقبال از شهدای دفاع مقدس در شیرازاستقبال از شهدای دفاع مقدس در شیرازاستقبال از شهدای دفاع مقدس در شیرازاستقبال از شهدای دفاع مقدس در شیرازاستقبال از شهدای دفاع مقدس در شیرازاستقبال از شهدای دفاع مقدس در شیرازاستقبال از شهدای دفاع مقدس در شیرازاستقبال از شهدای دفاع مقدس در شیرازاستقبال از شهدای دفاع مقدس در شیرازاستقبال از شهدای دفاع مقدس در شیرازاستقبال از شهدای دفاع مقدس در شیرازاستقبال از شهدای دفاع مقدس در شیرازاستقبال از شهدای دفاع مقدس در شیرازاستقبال از شهدای دفاع مقدس در شیرازاستقبال از شهدای دفاع مقدس در شیرازاستقبال از شهدای دفاع مقدس در شیرازاستقبال از شهدای دفاع مقدس در شیرازاستقبال از شهدای دفاع مقدس در شیرازاستقبال از شهدای دفاع مقدس در شیرازاستقبال از شهدای دفاع مقدس در شیرازاستقبال از شهدای دفاع مقدس در شیرازاستقبال از شهدای دفاع مقدس در شیرازاستقبال از شهدای دفاع مقدس در شیرازاستقبال از شهدای دفاع مقدس در شیرازاستقبال از شهدای دفاع مقدس در شیرازاستقبال از شهدای دفاع مقدس در شیرازاستقبال از شهدای دفاع مقدس در شیرازاستقبال از شهدای دفاع مقدس در شیراز