آخرین اخبار | آرشیو اخبار

نخستین سالگرد سردار شهید حسن ایرلو

عرفان کوچاری

نخستین سالگرد شهادت سردار حاج حسن ایرلو سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در صنعا پایتخت یمن، عصر سه شنبه با حضور مسئولان لشکری و کشوری در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار شد.

نخستین سالگرد سردار شهید حسن ایرلونخستین سالگرد سردار شهید حسن ایرلونخستین سالگرد سردار شهید حسن ایرلو حضور ایرج مسجدی، سفیر ایران در عراق در نخستین سالگرد سردار شهید حسن ایرلوعلی لاریجانی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و سردار حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران در نخستین سالگرد سردار شهید حسن ایرلوسردار حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران و ناصر کنعانی سخنگوی وزرات امور خارجه در نخستین سالگرد سردار شهید حسن ایرلونخستین سالگرد سردار شهید حسن ایرلوسردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در نخستین سالگرد سردار شهید حسن ایرلوفرزندان شهید حسن ایرلونخستین سالگرد سردار شهید حسن ایرلوگفتگوی همسر حسین امیرعبدالهیان وزیر امور خارجه با همسر شهید حسن ایرلو سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در یمننخستین سالگرد سردار شهید حسن ایرلو همسر شهید حسن ایرلو سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در یمنسردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در نخستین سالگرد سردار شهید حسن ایرلونخستین سالگرد سردار شهید حسن ایرلو سردار اسماعیل احمدی‌مقدم فرمانده سابق نیروی انتظامی و سردار حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران در نخستین سالگرد سردار شهید حسن ایرلونخستین سالگرد سردار شهید حسن ایرلوسخنرانی ناصر کنعانی سخنگوی وزرات امور خارجه در نخستین سالگرد سردار شهید حسن ایرلونخستین سالگرد سردار شهید حسن ایرلوسخنرانی ناصر کنعانی سخنگوی وزرات امور خارجه در نخستین سالگرد سردار شهید حسن ایرلومداحی مهدی سلحشور در نخستین سالگرد سردار شهید حسن ایرلوسردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در نخستین سالگرد سردار شهید حسن ایرلونخستین سالگرد سردار شهید حسن ایرلونخستین سالگرد سردار شهید حسن ایرلوسردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در نخستین سالگرد سردار شهید حسن ایرلونخستین سالگرد سردار شهید حسن ایرلونخستین سالگرد سردار شهید حسن ایرلواهدای لوح یادبود توسط سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسدارانبه خانواده سردار شهید حسن ایرلوتقدیر خانواده سردار شهید حسن ایرلو از سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در نخستین سالگرد سردار شهید حسن ایرلوتقدیر خانواده سردار شهید حسن ایرلو از سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران و سردار حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران در نخستین سالگرد سردار شهید حسن ایرلوتقدیر خانواده سردار شهید حسن ایرلو از سردار حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران و ناصر کنعانی سخنگوی وزرات امور خارجه در نخستین سالگرد سردار شهید حسن ایرلونخستین سالگرد سردار شهید حسن ایرلوسخنرانی سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در نخستین سالگرد سردار شهید حسن ایرلوسخنرانی سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در نخستین سالگرد سردار شهید حسن ایرلونخستین سالگرد سردار شهید حسن ایرلوسردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در نخستین سالگرد سردار شهید حسن ایرلوسخنرانی سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در نخستین سالگرد سردار شهید حسن ایرلوسردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران و سردار حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران در نخستین سالگرد سردار شهید حسن ایرلوسخنرانی سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در نخستین سالگرد سردار شهید حسن ایرلو
الی گشت
;