آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

پنجمین دوره مسابقات پارالمپیاد شنا

حسین ظهروند

‍ رقابت های شنای معلولین پایتخت نشین با حضور شناگرانی از مناطق ۲۲ گانه پایتخت برگزار و برترین ها معرفی شدند.این دوره از مسابقات با حضور ۶۰ شناگر در ۴ کلاس S۵,۶، S۷، S۹ و S۱۰ در مجموعه ورزشی قمر بنی هاشم علیه السلام برگزار شد.

پنجمین دوره مسابقات پارالمپیاد شناپنجمین دوره مسابقات پارالمپیاد شناپنجمین دوره مسابقات پارالمپیاد شناپنجمین دوره مسابقات پارالمپیاد شناپنجمین دوره مسابقات پارالمپیاد شناپنجمین دوره مسابقات پارالمپیاد شناپنجمین دوره مسابقات پارالمپیاد شناپنجمین دوره مسابقات پارالمپیاد شناپنجمین دوره مسابقات پارالمپیاد شناپنجمین دوره مسابقات پارالمپیاد شناپنجمین دوره مسابقات پارالمپیاد شناپنجمین دوره مسابقات پارالمپیاد شناپنجمین دوره مسابقات پارالمپیاد شناپنجمین دوره مسابقات پارالمپیاد شناپنجمین دوره مسابقات پارالمپیاد شناپنجمین دوره مسابقات پارالمپیاد شناپنجمین دوره مسابقات پارالمپیاد شناپنجمین دوره مسابقات پارالمپیاد شناپنجمین دوره مسابقات پارالمپیاد شناپنجمین دوره مسابقات پارالمپیاد شناپنجمین دوره مسابقات پارالمپیاد شناپنجمین دوره مسابقات پارالمپیاد شناپنجمین دوره مسابقات پارالمپیاد شناپنجمین دوره مسابقات پارالمپیاد شناپنجمین دوره مسابقات پارالمپیاد شنا
الی گشت