آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

صحن علنی مجلس شورای اسلامی

سید مصطفی تهرانی

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز سه شنبه ۲۰دی ماه ۱۴۰۱ به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس قوه مقننه وبا حضور محمدعلی زلفی‌گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و سید صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.

 صحن علنی مجلس شورای اسلامیمحمدباقر قالیباف رئیس قوه مقننه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی محمدعلی زلفی‌گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی صحن علنی مجلس شورای اسلامی صحن علنی مجلس شورای اسلامی محمدعلی زلفی‌گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی صحن علنی مجلس شورای اسلامی صحن علنی مجلس شورای اسلامی سید صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی سید صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی صحن علنی مجلس شورای اسلامی صحن علنی مجلس شورای اسلامی صحن علنی مجلس شورای اسلامی صحن علنی مجلس شورای اسلامی صحن علنی مجلس شورای اسلامی صحن علنی مجلس شورای اسلامی صحن علنی مجلس شورای اسلامی محمدباقر قالیباف رئیس قوه مقننه و محمدعلی زلفی‌گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی صحن علنی مجلس شورای اسلامی صحن علنی مجلس شورای اسلامی صحن علنی مجلس شورای اسلامی صحن علنی مجلس شورای اسلامی سید صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی محمدباقر قالیباف رئیس قوه مقننه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی سید صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی صحن علنی مجلس شورای اسلامی صحن علنی مجلس شورای اسلامی صحن علنی مجلس شورای اسلامی صحن علنی مجلس شورای اسلامی صحن علنی مجلس شورای اسلامی صحن علنی مجلس شورای اسلامی محمدعلی زلفی‌گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی
الی گشت