آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

اردوی تیم ملی تیراندازی با کمان - کیش

سیدحسین تهوّری

اردوی تیم ملی تیراندازی با کمان جهت کسب آمادگی برای مسابقات ۲۰۲۳ کاپ آسیا با حضور ۱۶ ورزشکار در مجموعه المپیک جزیره کیش تا سوم بهمن به تمرینات خود ادامه خواهند داد.

اردوی تیم ملی تیراندازی با کمان - کیشاردوی تیم ملی تیراندازی با کمان - کیشاردوی تیم ملی تیراندازی با کمان - کیشاردوی تیم ملی تیراندازی با کمان - کیشاردوی تیم ملی تیراندازی با کمان - کیشاردوی تیم ملی تیراندازی با کمان - کیشاردوی تیم ملی تیراندازی با کمان - کیشاردوی تیم ملی تیراندازی با کمان - کیشاردوی تیم ملی تیراندازی با کمان - کیشاردوی تیم ملی تیراندازی با کمان - کیشاردوی تیم ملی تیراندازی با کمان - کیشاردوی تیم ملی تیراندازی با کمان - کیشاردوی تیم ملی تیراندازی با کمان - کیشاردوی تیم ملی تیراندازی با کمان - کیشاردوی تیم ملی تیراندازی با کمان - کیشاردوی تیم ملی تیراندازی با کمان - کیشاردوی تیم ملی تیراندازی با کمان - کیشاردوی تیم ملی تیراندازی با کمان - کیشاردوی تیم ملی تیراندازی با کمان - کیشاردوی تیم ملی تیراندازی با کمان - کیشاردوی تیم ملی تیراندازی با کمان - کیشاردوی تیم ملی تیراندازی با کمان - کیش
فلای تو دی