آخرین اخبار | آرشیو اخبار

صحن علنی مجلس با حضور رییس جمهور

مسعود شهرستانی

جلسه علنی مجلس صبح امروز یک شنبه ۲ بهمن به ریاست محمد باقر قالیباف برگزار شد. پیش از جلسه علنی مجلس، حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه و حسین سلامی، فرمانده کل سپاه در جمع نمایندگان حاضر شدند. سیدابراهیم رییسی، رئیس جمهور نیز برای دفاع از کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ در جلسه امروز مجلس حضور یافت.

جلسه غیر علنی مجلس با حضور فرمانده کل سپاه و وزیر امور خارجهجلسه غیر علنی مجلس با حضور فرمانده کل سپاه و وزیر امور خارجهجلسه غیر علنی مجلس با حضور فرمانده کل سپاه و وزیر امور خارجهجلسه غیر علنی مجلس با حضور فرمانده کل سپاه و وزیر امور خارجهحسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه در صحن مجلس شورای اسلامی محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامیصحن علنی مجلس شورای اسلامیحضور سیدابراهیم رییسی، رئیس جمهور در صحن علنی مجلس شورای اسلامیحضور سیدابراهیم رییسی، رئیس جمهور در صحن علنی مجلس شورای اسلامیحضور سیدابراهیم رییسی، رئیس جمهور در صحن علنی مجلس شورای اسلامیحضور سیدابراهیم رییسی، رئیس جمهور در صحن علنی مجلس شورای اسلامیحضور سیدابراهیم رییسی، رئیس جمهور در صحن علنی مجلس شورای اسلامیصحن علنی مجلس شورای اسلامیمسعود میرکاظمی رئیس سامان برنامه و بودجه در صحن علنی مجلس شورای اسلامیحضور سیدابراهیم رییسی، رئیس جمهور در صحن علنی مجلس شورای اسلامیسخنرانی سیدابراهیم رییسی، رئیس جمهور در صحن علنی مجلس شورای اسلامیسخنرانی سیدابراهیم رییسی، رئیس جمهور در صحن علنی مجلس شورای اسلامیسخنرانی سیدابراهیم رییسی، رئیس جمهور در صحن علنی مجلس شورای اسلامیسخنرانی سیدابراهیم رییسی، رئیس جمهور در صحن علنی مجلس شورای اسلامیسخنرانی سیدابراهیم رییسی، رئیس جمهور در صحن علنی مجلس شورای اسلامیصحن علنی مجلس شورای اسلامیسخنرانی سیدابراهیم رییسی، رئیس جمهور در صحن علنی مجلس شورای اسلامیسخنرانی سیدابراهیم رییسی، رئیس جمهور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی سیدابراهیم رییسی، رئیس جمهور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی سیدابراهیم رییسی، رئیس جمهور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامیصحن علنی مجلس شورای اسلامیصحن علنی مجلس شورای اسلامیمصطفی میرسلیم در صحن علنی مجلس شورای اسلامیمسعود میرکاظمی رئیس سامان برنامه و بودجه در صحن علنی مجلس شورای اسلامیصحن علنی مجلس شورای اسلامیصحن علنی مجلس شورای اسلامیصحن علنی مجلس شورای اسلامیصحن علنی مجلس شورای اسلامیصحن علنی مجلس شورای اسلامیصحن علنی مجلس شورای اسلامیحضور سیدابراهیم رییسی، رئیس جمهور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی
فلای تو دی