آخرین اخبار | آرشیو اخبار

مراسم تجلیل از مدال آوران تیراندازی

محمدحسین موحدی نژاد

مراسم تجلیل از مدال آوران تیراندازی در مسابقات قهرمانی جهان مصر و هانیه رستمیان، نخستین ورزشکار ایرانی که موفق به کسب سهمیه المپیک ۲۰۲۴ شده است، همزمان با بازدید سجادی، وزیر ورزش و جوانان از اردوی تیم‌های ملی تیراندازی، روز دوشنبه، ۳ بهمن ماه در مجموعه تیراندازی استادیوم آزادی برگزار شد .

بازدید سیدحمید سجادی وزیر ورزش و جوانان از اردوی تیم‌های ملی تیراندازیبازدید سیدحمید سجادی وزیر ورزش و جوانان از اردوی تیم‌های ملی تیراندازیبازدید سیدحمید سجادی وزیر ورزش و جوانان از اردوی تیم‌های ملی تیراندازیبازدید سیدحمید سجادی وزیر ورزش و جوانان از اردوی تیم‌های ملی تیراندازیبازدید سیدحمید سجادی وزیر ورزش و جوانان از اردوی تیم‌های ملی تیراندازیبازدید سیدحمید سجادی وزیر ورزش و جوانان از اردوی تیم‌های ملی تیراندازیبازدید سیدحمید سجادی وزیر ورزش و جوانان از اردوی تیم‌های ملی تیراندازیمراسم تجلیل از مدال آوران تیراندازیمراسم تجلیل از مدال آوران تیراندازیمراسم تجلیل از مدال آوران تیراندازیمراسم تجلیل از مدال آوران تیراندازیمراسم تجلیل از مدال آوران تیراندازیمراسم تجلیل از مدال آوران تیراندازیمراسم تجلیل از مدال آوران تیراندازیمراسم تجلیل از مدال آوران تیراندازیسیدحمید سجادی وزیر ورزش و جوانانسیدحمید سجادی وزیر ورزش و جوانانمراسم تجلیل از مدال آوران تیراندازیمراسم تجلیل از مدال آوران تیراندازیمراسم تجلیل از مدال آوران تیراندازیمراسم تجلیل از مدال آوران تیراندازیمراسم تجلیل از مدال آوران تیراندازیمراسم تجلیل از مدال آوران تیراندازیمراسم تجلیل از مدال آوران تیراندازیمراسم تجلیل از مدال آوران تیراندازی
فلای تو دی