کاریکاتور/ بلایی که تعطیلات پیاپی بر سر مدارس و دانش آموزان آورد!

آیا کسانی که مدارس را تعطیل می‌کنند، مسئولیت بی‌عدالتی و جبران این تعطیلی‌ها را بر عهده می‌گیرند؟

کاریکاتور/ بلایی که تعطیلات پیاپی بر سر مدارس و دانش آموزان آورد!
فلای تو دی
;