آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

نمایش های خیابانی چهل‌و‌یکمین جشنواره تئاتر فجر

ناصر جعفری

در چهارمین روز از چهل‌و‌یکمین جشنواره تئاتر فجر عصر امروز سه شنبه ۴ بهمن ماه نمایش های خیابانی بازمانده ، قل آب ، شوشی و انگشتر و تکم در پهنه رودکی به روی صحنه رفتند.

چهارمین روز چهل‌و‌یکمین جشنواره تئاتر فجرچهارمین روز چهل‌و‌یکمین جشنواره تئاتر فجرچهارمین روز چهل‌و‌یکمین جشنواره تئاتر فجرچهارمین روز چهل‌و‌یکمین جشنواره تئاتر فجرچهارمین روز چهل‌و‌یکمین جشنواره تئاتر فجرچهارمین روز چهل‌و‌یکمین جشنواره تئاتر فجرچهارمین روز چهل‌و‌یکمین جشنواره تئاتر فجرچهارمین روز چهل‌و‌یکمین جشنواره تئاتر فجرچهارمین روز چهل‌و‌یکمین جشنواره تئاتر فجرچهارمین روز چهل‌و‌یکمین جشنواره تئاتر فجرچهارمین روز چهل‌و‌یکمین جشنواره تئاتر فجرچهارمین روز چهل‌و‌یکمین جشنواره تئاتر فجرچهارمین روز چهل‌و‌یکمین جشنواره تئاتر فجرچهارمین روز چهل‌و‌یکمین جشنواره تئاتر فجرچهارمین روز چهل‌و‌یکمین جشنواره تئاتر فجرچهارمین روز چهل‌و‌یکمین جشنواره تئاتر فجرچهارمین روز چهل‌و‌یکمین جشنواره تئاتر فجرچهارمین روز چهل‌و‌یکمین جشنواره تئاتر فجرچهارمین روز چهل‌و‌یکمین جشنواره تئاتر فجرچهارمین روز چهل‌و‌یکمین جشنواره تئاتر فجرچهارمین روز چهل‌و‌یکمین جشنواره تئاتر فجرچهارمین روز چهل‌و‌یکمین جشنواره تئاتر فجرچهارمین روز چهل‌و‌یکمین جشنواره تئاتر فجرچهارمین روز چهل‌و‌یکمین جشنواره تئاتر فجرچهارمین روز چهل‌و‌یکمین جشنواره تئاتر فجر
فلای تو دی