آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

وضعیت خیابانهای کوی سیاحی اهواز

مهدی پدرام خو

کوی سیاحی درغرب اهواز و درحاشیه شهر،یکی از مناطقی است که بابرکه‌های فاضلاب و فاضلاب جاری در خیابانها،بوی بدی در فضایش منتشر و این وضعیت،زندگی اهالی این منطقه را بسیار سخت کرده است.اهالی این منطقه از عدم برخورداری از امکانات شهری گلایه دارند و از آب سالم و شبکه فاضلاب محروم هستند اما بدلیل ضعف مالی و از روی ناچاری درچنین منطقه ای زندگی میکنند.رهاشدگی فاضلاب در معابر،عدم دفع فاضلاب در مجاری استاندارد و عدم تامین آب شرب،نداشتن زیرسازی و آسفالت،پارک و فضای سبز از جمله مشکلات اساسی مردم کوی سیاحی است

وضعیت خیابانهای کوی سیاحی اهوازوضعیت خیابانهای کوی سیاحی اهوازوضعیت خیابانهای کوی سیاحی اهوازوضعیت خیابانهای کوی سیاحی اهوازوضعیت خیابانهای کوی سیاحی اهوازوضعیت خیابانهای کوی سیاحی اهوازوضعیت خیابانهای کوی سیاحی اهوازوضعیت خیابانهای کوی سیاحی اهوازوضعیت خیابانهای کوی سیاحی اهوازوضعیت خیابانهای کوی سیاحی اهوازوضعیت خیابانهای کوی سیاحی اهوازوضعیت خیابانهای کوی سیاحی اهوازوضعیت خیابانهای کوی سیاحی اهوازوضعیت خیابانهای کوی سیاحی اهوازوضعیت خیابانهای کوی سیاحی اهوازوضعیت خیابانهای کوی سیاحی اهوازوضعیت خیابانهای کوی سیاحی اهوازوضعیت خیابانهای کوی سیاحی اهوازوضعیت خیابانهای کوی سیاحی اهوازوضعیت خیابانهای کوی سیاحی اهوازوضعیت خیابانهای کوی سیاحی اهوازوضعیت خیابانهای کوی سیاحی اهوازوضعیت خیابانهای کوی سیاحی اهوازوضعیت خیابانهای کوی سیاحی اهوازوضعیت خیابانهای کوی سیاحی اهوازوضعیت خیابانهای کوی سیاحی اهوازوضعیت خیابانهای کوی سیاحی اهوازوضعیت خیابانهای کوی سیاحی اهوازوضعیت خیابانهای کوی سیاحی اهوازوضعیت خیابانهای کوی سیاحی اهوازوضعیت خیابانهای کوی سیاحی اهوازوضعیت خیابانهای کوی سیاحی اهوازوضعیت خیابانهای کوی سیاحی اهوازوضعیت خیابانهای کوی سیاحی اهوازوضعیت خیابانهای کوی سیاحی اهوازوضعیت خیابانهای کوی سیاحی اهواز
فلای تو دی