آخرین اخبار | آرشیو اخبار

دیدار وزرای امور خارجه ایران و قطر

ناصر جعفری

محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر امور خارجه قطر با امیر عبداللهیان ظهر امروز یکشنبه ۹ بهمن ماه دیدار و گفت و گو کرد.امیرعبداللهیان در خصوص پیام‌های دریافتی از قطر گفت: امروز پیام هایی را از طرف های مقابل برجامی از طریق وزیر محترم امور خارجه قطر دریافت کردیم.

حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه در دیدار وزیر امور خارجه قطردیدار وزرای امور خارجه ایران و قطردیدار وزرای امور خارجه ایران و قطردیدار وزرای امور خارجه ایران و قطردیدار وزرای امور خارجه ایران و قطردیدار وزرای امور خارجه ایران و قطردیدار وزرای امور خارجه ایران و قطردیدار وزرای امور خارجه ایران و قطردیدار وزرای امور خارجه ایران و قطردیدار وزرای امور خارجه ایران و قطردیدار وزرای امور خارجه ایران و قطردیدار وزرای امور خارجه ایران و قطرمحمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر امور خارجه قطر دیدار وزرای امور خارجه ایران و قطردیدار وزرای امور خارجه ایران و قطردیدار وزرای امور خارجه ایران و قطردیدار وزرای امور خارجه ایران و قطردیدار وزرای امور خارجه ایران و قطردیدار وزرای امور خارجه ایران و قطردیدار وزرای امور خارجه ایران و قطرمحمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر امور خارجه قطر حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه در دیدار وزیر امور خارجه قطردیدار وزرای امور خارجه ایران و قطر
الی گشت
;