یورش نظامیان رژیم صهیونیستی به اردوگاه جنین

در جریان حمله نظامیان رژیم صهیونیستی به اردوگاه جنین که یکی از وحشیانه ترین جنایت های سالهای اخیر ارتش این رژیم به شمارمی رود، ۹ تن از جمله یک پیرزن فلسطینی به شهادت رسیدند.