تحفه| سعدی درباره خوانندگان بد صدا چه می‌گوید؟

سعدی در حکایتی از باب چهارم گلستان، با بیانِ حکایتی تلاش می‌کند لزومِ خواندنِ قرآن به آوازِ خوش را بیان کند.

        

الی گشت