روایتی از ماجرای ورود ویروس کرونا به کشور

به مناسبت سالروز شناسایی ویروس منحوس کرونا در ایران، رئیس سابق اورژانس کشور ماجرای ورود ویروس کرونا به کشور و وضعیت رسیدگی به بیماران را روایت می‌کند.

‌‌‌تصویربرداران:
محمدرضا کشت دار
حسین دزفولی
حسین فریدونی

فلای تو دی