آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

پوستر/ آنها ایران ما را امن نمی‌خواهند

دست گذاشتن دشمن روی ‌سپاه یک معنای روشن دارد: آنها نمی‌خواهند ‌ایران امنیت داشته باشد.

پوستر/ آنها ایران ما را امن نمی‌خواهند
الی گشت