آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

جشن نیمه شعبان - همدان

عبدالرحمان رأفتی

مراسم جشن روز نیمه شعبان با حضور پرشور مردم مومن همدان و با اجرای سرود سلام فرمانده در میدان امام خمینی(ره) همدان برگزار شد.

جشن نیمه شعبان - همدانجشن نیمه شعبان - همدانجشن نیمه شعبان - همدانجشن نیمه شعبان - همدانجشن نیمه شعبان - همدانجشن نیمه شعبان - همدانجشن نیمه شعبان - همدانجشن نیمه شعبان - همدانجشن نیمه شعبان - همدانجشن نیمه شعبان - همدانجشن نیمه شعبان - همدانجشن نیمه شعبان - همدانجشن نیمه شعبان - همدانجشن نیمه شعبان - همدانجشن نیمه شعبان - همدانجشن نیمه شعبان - همدانجشن نیمه شعبان - همدانجشن نیمه شعبان - همدان
فلای تو دی