آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

آئین استقبال از نوروز در آستانه اشرفیه

امید رجبی پور

جشنواره فرهنگی استقبال از نوروز به همراه پخت سمنو و نوروزخوانی و همراهی گروه هنری باران در روستای سیاهکوچه آستانه اشرفیه برگزار شد.

جشنواره آئین استقبال از نوروز در آستانه اشرفیهجشنواره آئین استقبال از نوروز در آستانه اشرفیهجشنواره آئین استقبال از نوروز در آستانه اشرفیهجشنواره آئین استقبال از نوروز در آستانه اشرفیهجشنواره آئین استقبال از نوروز در آستانه اشرفیهجشنواره آئین استقبال از نوروز در آستانه اشرفیهجشنواره آئین استقبال از نوروز در آستانه اشرفیهجشنواره آئین استقبال از نوروز در آستانه اشرفیهجشنواره آئین استقبال از نوروز در آستانه اشرفیهجشنواره آئین استقبال از نوروز در آستانه اشرفیهجشنواره آئین استقبال از نوروز در آستانه اشرفیهجشنواره آئین استقبال از نوروز در آستانه اشرفیهجشنواره آئین استقبال از نوروز در آستانه اشرفیهجشنواره آئین استقبال از نوروز در آستانه اشرفیهجشنواره آئین استقبال از نوروز در آستانه اشرفیهجشنواره آئین استقبال از نوروز در آستانه اشرفیهجشنواره آئین استقبال از نوروز در آستانه اشرفیهجشنواره آئین استقبال از نوروز در آستانه اشرفیهجشنواره آئین استقبال از نوروز در آستانه اشرفیهجشنواره آئین استقبال از نوروز در آستانه اشرفیهجشنواره آئین استقبال از نوروز در آستانه اشرفیهجشنواره آئین استقبال از نوروز در آستانه اشرفیهجشنواره آئین استقبال از نوروز در آستانه اشرفیه
فلای تو دی