کاریکاتور/ از دل تحریم‌ها ‌انواع ماهواره‌‌ را به آسمان فرستادیم

دشمن ذره‌ای به ‌آرزوهایش در ایران نرسید / دشمن در برابر ملت هرگز ذره‌ای به ایده‌آل‌ها و آرزوهایش نرسید و اعتراف کرد که تحریم‌ها ملت ایران را قوی‌تر کرده است.

کاریکاتور/ از دل تحریم‌ها ‌انواع ماهواره‌‌ را به آسمان فرستادیم
فلای تو دی
;