آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

پوستر/ چهارشنبه سوزی ممنوع!

این سال‌ها ترقه و نارنجک دستی سوغات وارداتی چهارشنبه آخر سال شده است برخی جوانان، یک عمر را در پشیمانی این لحظه سر می کنند و حسرتی همیشگی، با قطع عضو یا سوختگی بر زندگیشان سایه می افکند. طرح/ محمد حسین شکرابی

پوستر/ چهارشنبه سوزی ممنوع!
الی گشت