روایت تسنیم از شرایط سخت مرزبانان کردستان

مرزبانان کردستان در سخت‌ترین شرایط آب و هوایی و دوری از خانواده‌، مشغول حفاظت و تأمین امنیت مرزهای استان و دفاع از کیان ایران اسلامی هستند.



فلای تو دی