آخرین اخبار | آرشیو اخبار

مراسم سال تحویل در گلزار شهدای قزوین

امیرحسین نظری

مراسم تحویل سال ۱۴۰۲ با حضور پرشور مردم در گلزار شهدای شهر قزوین برگزار شد.

مراسم سال تحویل در گلزار شهدای قزوینمراسم سال تحویل در گلزار شهدای قزوینمراسم سال تحویل در گلزار شهدای قزوینمراسم سال تحویل در گلزار شهدای قزوینمراسم سال تحویل در گلزار شهدای قزوینمراسم سال تحویل در گلزار شهدای قزوینمراسم سال تحویل در گلزار شهدای قزوینمراسم سال تحویل در گلزار شهدای قزوینمراسم سال تحویل در گلزار شهدای قزوینمراسم سال تحویل در گلزار شهدای قزوینمراسم سال تحویل در گلزار شهدای قزوینمراسم سال تحویل در گلزار شهدای قزوینمراسم سال تحویل در گلزار شهدای قزوینمراسم سال تحویل در گلزار شهدای قزوینمراسم سال تحویل در گلزار شهدای قزوینمراسم سال تحویل در گلزار شهدای قزوینمراسم سال تحویل در گلزار شهدای قزوینمراسم سال تحویل در گلزار شهدای قزوینمراسم سال تحویل در گلزار شهدای قزوینمراسم سال تحویل در گلزار شهدای قزوین
الی گشت
;