آخرین اخبار | آرشیو اخبار

مراسم تحویل سال ۱۴۰۲ در امامزاده صالح (ع)

مقداد مددی

مراسم تحویل سال ۱۴۰۲ با حضور پرشور مردم تهران در آستان امامزاده صالح (ع) برگزار شد.

مزراسم تحویل سال 1402 در امامزاده صالح (ع)مزراسم تحویل سال 1402 در امامزاده صالح (ع)مزراسم تحویل سال 1402 در امامزاده صالح (ع)مزراسم تحویل سال 1402 در امامزاده صالح (ع)مزراسم تحویل سال 1402 در امامزاده صالح (ع)مزراسم تحویل سال 1402 در امامزاده صالح (ع)مزراسم تحویل سال 1402 در امامزاده صالح (ع)مزراسم تحویل سال 1402 در امامزاده صالح (ع)مزراسم تحویل سال 1402 در امامزاده صالح (ع)مزراسم تحویل سال 1402 در امامزاده صالح (ع)مزراسم تحویل سال 1402 در امامزاده صالح (ع)مزراسم تحویل سال 1402 در امامزاده صالح (ع)مزراسم تحویل سال 1402 در امامزاده صالح (ع)مزراسم تحویل سال 1402 در امامزاده صالح (ع)مزراسم تحویل سال 1402 در امامزاده صالح (ع)مزراسم تحویل سال 1402 در امامزاده صالح (ع)مزراسم تحویل سال 1402 در امامزاده صالح (ع)مزراسم تحویل سال 1402 در امامزاده صالح (ع)مزراسم تحویل سال 1402 در امامزاده صالح (ع)مزراسم تحویل سال 1402 در امامزاده صالح (ع)مزراسم تحویل سال 1402 در امامزاده صالح (ع)مزراسم تحویل سال 1402 در امامزاده صالح (ع)مزراسم تحویل سال 1402 در امامزاده صالح (ع)مزراسم تحویل سال 1402 در امامزاده صالح (ع)
الی گشت
;