آخرین اخبار | آرشیو اخبار

مراسم سال تحویل در جوار مزار شهدای گمنام - کیش

سیدحسین تهوّری

مراسم تحویل سال ۱۴۰۲ با حضور پرشور مردم در جوار مزار شهدای گمنام کیش برگزار شد.

مراسم سال تحویل در جوار مزار شهدای گمنام - کیشمراسم سال تحویل در جوار مزار شهدای گمنام - کیشمراسم سال تحویل در جوار مزار شهدای گمنام - کیشمراسم سال تحویل در جوار مزار شهدای گمنام - کیشمراسم سال تحویل در جوار مزار شهدای گمنام - کیشمراسم سال تحویل در جوار مزار شهدای گمنام - کیشمراسم سال تحویل در جوار مزار شهدای گمنام - کیشمراسم سال تحویل در جوار مزار شهدای گمنام - کیشمراسم سال تحویل در جوار مزار شهدای گمنام - کیشمراسم سال تحویل در جوار مزار شهدای گمنام - کیشمراسم سال تحویل در جوار مزار شهدای گمنام - کیشمراسم سال تحویل در جوار مزار شهدای گمنام - کیشمراسم سال تحویل در جوار مزار شهدای گمنام - کیشمراسم سال تحویل در جوار مزار شهدای گمنام - کیشمراسم سال تحویل در جوار مزار شهدای گمنام - کیشمراسم سال تحویل در جوار مزار شهدای گمنام - کیشمراسم سال تحویل در جوار مزار شهدای گمنام - کیشمراسم سال تحویل در جوار مزار شهدای گمنام - کیشمراسم سال تحویل در جوار مزار شهدای گمنام - کیش
الی گشت
;