تحفه| ز کوی یار می‌آید نسیم باد نوروزی

حافظ در یکی از غزل‌های معروفش به نوروز و حال و هوای عید و دگرگونیِ آدمی پرداخته است

 

 

 

الی گشت