تحفه| کوه و دریا و درختان همه در تسبیح‌اند

سعدی در قصیده‌ای به وصف بهار پرداخته که در اینجا چند بیت از آن را به مناسبت نوروز برایتان روایت می‌کنیم.

 

 

 

فلای تو دی