آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

یادبود شهیدجانی بت اوشانا

محمدحسین موحدی نژاد

مراسم یادبود شهید آشوری دفاع مقدس جانی بت اوشانا و شهدای محله چهارراه لشگر امشب با سخنرانی جانباز سرافراز مجتبی شاکری و مداحی حاج امیر عباسی در مسجد موسی بن جعفر (ع) تهران برگزار شد.

مراسم یادبود شهید آشوری دفاع مقدس جانی بت اوشانا و شهدای محله چهارراه لشگرمراسم یادبود شهید آشوری دفاع مقدس جانی بت اوشانا و شهدای محله چهارراه لشگرمراسم یادبود شهید آشوری دفاع مقدس جانی بت اوشانا و شهدای محله چهارراه لشگرمراسم یادبود شهید آشوری دفاع مقدس جانی بت اوشانا و شهدای محله چهارراه لشگرمراسم یادبود شهید آشوری دفاع مقدس جانی بت اوشانا و شهدای محله چهارراه لشگرمراسم یادبود شهید آشوری دفاع مقدس جانی بت اوشانا و شهدای محله چهارراه لشگرمراسم یادبود شهید آشوری دفاع مقدس جانی بت اوشانا و شهدای محله چهارراه لشگرمراسم یادبود شهید آشوری دفاع مقدس جانی بت اوشانا و شهدای محله چهارراه لشگرمراسم یادبود شهید آشوری دفاع مقدس جانی بت اوشانا و شهدای محله چهارراه لشگرمراسم یادبود شهید آشوری دفاع مقدس جانی بت اوشانا و شهدای محله چهارراه لشگرمراسم یادبود شهید آشوری دفاع مقدس جانی بت اوشانا و شهدای محله چهارراه لشگرمراسم یادبود شهید آشوری دفاع مقدس جانی بت اوشانا و شهدای محله چهارراه لشگرمراسم یادبود شهید آشوری دفاع مقدس جانی بت اوشانا و شهدای محله چهارراه لشگرمراسم یادبود شهید آشوری دفاع مقدس جانی بت اوشانا و شهدای محله چهارراه لشگرمراسم یادبود شهید آشوری دفاع مقدس جانی بت اوشانا و شهدای محله چهارراه لشگرمراسم یادبود شهید آشوری دفاع مقدس جانی بت اوشانا و شهدای محله چهارراه لشگرمراسم یادبود شهید آشوری دفاع مقدس جانی بت اوشانا و شهدای محله چهارراه لشگرمراسم یادبود شهید آشوری دفاع مقدس جانی بت اوشانا و شهدای محله چهارراه لشگرمراسم یادبود شهید آشوری دفاع مقدس جانی بت اوشانا و شهدای محله چهارراه لشگرمراسم یادبود شهید آشوری دفاع مقدس جانی بت اوشانا و شهدای محله چهارراه لشگر
فلای تو دی