اردوی راهیان نور جدا از تبیین معارف جنگ نیست

سردار مجید سوری، دبیر قرارگاه مرکزی راهیان نور سپاه و بسیج می‌گوید: اردوهای راهیان نور چیزی جز تبیین معارف جنگ نیست و به دنبال استفاده از مفاهیم ارزشمند دفاع مقدس و انتقال آن به نسل جوان هستیم.

‌‌تصویربرداران:
احمدرضا آبی
حسین فریدونی
تدوین:
یوسف بیابانی

فلای تو دی