آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

یادبود زنده یاد مریم کاظم زاده

محمدحسین موحدی نژاد

مراسم یادبودمریم کاظم‌زاده خبرنگار و عکاس جنگ در هشت سال دفاع مقدس عصر امروز یکشنبه ۷خرداد ماه ۱۴۰۲در بنیاد فرهنگی روایت فتح برگزار شد.

یادبود زنده یاد مریم کاظم زادهیادبود زنده یاد مریم کاظم زادهیادبود زنده یاد مریم کاظم زادهیادبود زنده یاد مریم کاظم زادهیادبود زنده یاد مریم کاظم زادهیادبود زنده یاد مریم کاظم زادهیادبود زنده یاد مریم کاظم زادهیادبود زنده یاد مریم کاظم زادهیادبود زنده یاد مریم کاظم زادهیادبود زنده یاد مریم کاظم زاده یادبود زنده یاد مریم کاظم زادهیادبود زنده یاد مریم کاظم زادهیادبود زنده یاد مریم کاظم زادهیادبود زنده یاد مریم کاظم زادهیادبود زنده یاد مریم کاظم زادهیادبود زنده یاد مریم کاظم زادهیادبود زنده یاد مریم کاظم زادهیادبود زنده یاد مریم کاظم زادهیادبود زنده یاد مریم کاظم زادهیادبود زنده یاد مریم کاظم زادهیادبود زنده یاد مریم کاظم زادهیادبود زنده یاد مریم کاظم زادهیادبود زنده یاد مریم کاظم زادهیادبود زنده یاد مریم کاظم زادهیادبود زنده یاد مریم کاظم زاده