قربانی حمله سگ: بعد از ثبت شکایت تهدید به قتل شدم!

خانمی که توسط یک "سگ پیت‌بول" مورد حمله قرار گرفت و تا پای مرگ رفت گفته که بعد از ثبت شکایت در مراجع قانونی، توسط صاحبان سگ تهدید به قتل شده است!

     

فلای تو دی