آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

امضا تفاهم‌نامه همکاری وزارت دفاع و شهرداری تهران

محمدحسین موحدی نژاد

آیین امضاء تفاهم نامه همکاری مشترک بین شهرداری تهران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در ارتباط با فراهم کردن زمینه مشارکت در تامین مالی، طراحی، ساخت و بهره برداری خطوط تراموای تهران صبح امروز یک شنبه با حضور امیر محمدرضا آشتیانی وزیر دفاع و علیرضا زاکانی شهردار تهران در ستاد وزارت دفاع برگزار شد.

آیین امضاء تفاهم نامه همکاری مشترک بین شهرداری تهران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلحآیین امضاء تفاهم نامه همکاری مشترک بین شهرداری تهران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح امیر محمدرضا آشتیانی وزیر دفاع و علیرضا زاکانی شهردار تهران علیرضا زاکانی شهردار تهران امیر محمدرضا آشتیانی وزیر دفاع امیر محمدرضا آشتیانی وزیر دفاع و علیرضا زاکانی شهردار تهرانآیین امضاء تفاهم نامه همکاری مشترک بین شهرداری تهران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلحآیین امضاء تفاهم نامه همکاری مشترک بین شهرداری تهران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلحآیین امضاء تفاهم نامه همکاری مشترک بین شهرداری تهران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح امیر محمدرضا آشتیانی وزیر دفاع و علیرضا زاکانی شهردار تهرانامضا تفاهم نامه همکاری وزارت دفاع و شهرداری تهرانآیین امضاء تفاهم نامه همکاری مشترک بین شهرداری تهران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح امیر محمدرضا آشتیانی وزیر دفاع و علیرضا زاکانی شهردار تهرانآیین امضاء تفاهم نامه همکاری مشترک بین شهرداری تهران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلحآیین امضاء تفاهم نامه همکاری مشترک بین شهرداری تهران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلحآیین امضاء تفاهم نامه همکاری مشترک بین شهرداری تهران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلحآیین امضاء تفاهم نامه همکاری مشترک بین شهرداری تهران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلحآیین امضاء تفاهم نامه همکاری مشترک بین شهرداری تهران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلحآیین امضاء تفاهم نامه همکاری مشترک بین شهرداری تهران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلحآیین امضاء تفاهم نامه همکاری مشترک بین شهرداری تهران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلحآیین امضاء تفاهم نامه همکاری مشترک بین شهرداری تهران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلحآیین امضاء تفاهم نامه همکاری مشترک بین شهرداری تهران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلحآیین امضاء تفاهم نامه همکاری مشترک بین شهرداری تهران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلحآیین امضاء تفاهم نامه همکاری مشترک بین شهرداری تهران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلحعلیرضا زاکانی شهردار تهرانآیین امضاء تفاهم نامه همکاری مشترک بین شهرداری تهران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلحامضا تفاهم‌نامه همکاری وزارت دفاع و شهرداری تهرانآیین امضاء تفاهم نامه همکاری مشترک بین شهرداری تهران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلحآیین امضاء تفاهم نامه همکاری مشترک بین شهرداری تهران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلحآیین امضاء تفاهم نامه همکاری مشترک بین شهرداری تهران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلحامضا تفاهم نامه همکاری وزارت دفاع و شهرداری تهرانامضا تفاهم نامه همکاری وزارت دفاع و شهرداری تهرانامضا تفاهم نامه همکاری وزارت دفاع و شهرداری تهران
فلای تو دی