سوز و گداز | نوحه‌ای برای رحلت پیامبر در آواز بیات ترک

یکی از نوحه‌های رحلت پیامبر اکرم(ص) متعلق به منطقه گرمسار است که در آواز بیات ترک خوانده می‌شود.

    

فلای تو دی