«آپارتاید آبی» رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان در کرانه باختری

اسرائیل با پی ریزی بانک آب در سرزمین فلسطین موفق شده تا ۸۵ درصد از منابع آبی آن را به طور کامل تحت کنترل خود درآورد. در سایه این سیاست اشغالگرانه نوین، سرانه مصرف آب یک شهرک نشین صهیونیست در کرانه باختری، ۴ برابر سرانه آب مصرفی شهروند فلسطینی است.