چگونه رزمندگان مقاومت از آسمان و زمین بر صهیونیست ها فرود آمدند؟

با گذشت دو روز از آغاز نبرد «طوفان الاقصی» میان گردان های «عزالدین قسام»، شاخه نظامی حماس و ارتش رژیم صهیونیستی، رزمندگان مقاومت موفق شده اند تا همزمان با جنایت این رژیم در نوار غزه تا عمق ۴۰ کیلومتری سرزمین های اشغالی نفوذ کنند.



فلای تو دی