درخواست برخی کشورها درباره اسرای خود نزد حماس از ایران/ مذاکرات برجام در چارچوب خود در جریان است

کنعانی درباره آمادگی مصر برای ارسال کمک‌های ایران گفت: ما اصل ضرورت توقف حملات نظامی رژیم را مورد اولویت اول مورد تأکید قرار دادیم، همچنین درباره رفع محاصره و ایجاد یک گذرگاه برای ارسال کمک‌های انسان‌دوستانه گفتگو کردیم.

 

 

 

فلای تو دی