حوادث چهل و دومین روز «طوفان الاقصی»

حمله موشکی مقاومت به شهرک های اطراف نوار غزه، اختلاف در کابینه جنگ صهیونیست ها بر سر مبادله اسرا و حمله موشکی مقاومت به شهرک های اطراف نوار غزه از مهمترین حوادث چهل و دومین روز عملیات طوفان الاقصی است

42

فلای تو دی