فردای آتش‌بس | ملت فلسطین، تعیین کننده آینده غزه

در ادامه پیگیری پرونده فردای آتش‌بس که به بررسی ابعاد آتش‌بس احتمالی، روند شکل‌گیری آن و بررسی آینده بعد از برقراری آتش‌بس می‌پردازد به گفت‌و‌گو با دکتر خالد قدومی نماینده جنبش حماس در ایران پرداختیم.

  تصویربرداران:
علیرضا کارگذار - امیرحسین قلی زاده - یوسف بیابانی - نوید معین فر

فلای تو دی