فردای آتش‌بس | کنایه وزیر اسبق امور خارجه به رفتار دوگانه حقوق بشری غرب

علی‌اکبر صالحی درباره بی‌عملی قوانین بین‌المللی در مواجهه با نسل‌کشی در غزه گفت: با جنایات امروز، باطل بودن شعارهای غرب روشن شده است. غربی که دائم حرف از حقوق بین‌المللی و کنوانسیون‌های بین‌المللی می‌زد امروز تمام آنها را زیر پا گذاشته است.

تصویربرداران:
مصطفی عسگری - محمدرضا کشت دار - حسین دزفولی - حسین فریدونی - احمدرضا آبی

فلای تو دی