نشست خبری همایش و نمایشگاه نهضت تأمین مالی شهر

نشست خبری همایش و نمایشگاه نهضت تأمین مالی شهر که قرار است در تاریخ ۲۱ الی ۲۴ آذر ماه در برج میلاد تهران برگزار شود، با هدف تببین چرایی و اهداف این نهضت با حضور خبرنگاران حوزه اقتصاد و شهری رسانه‌های مختلف برگزار شد.

 

فلای تو دی