آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

یادواره شهدای عملیات کربلای ۵در مسجد پنبه‌چی

سید مصطفی طهرانی

یادواره شهدای مسجد پنبه‌چی پاسداشت شهدای عملیات کربلای پنج شامگاه امروز پنج‌شنبه۲۸ دی ماه ۱۴۰۲ ماه باحضور سردار محمداسماعیل کوثری،سید محمد حسینی معاون امور مجلس رئیس‌جمهور و مداحی علی پورکاوه در مسجد پنبه چی برگزار شد.

سید محمد حسینی معاون امور مجلس رئیس‌جمهور یادواره شهدای عملیات کربلای 5در مسجد پنبه‌چی یادواره شهدای عملیات کربلای 5در مسجد پنبه‌چی سید محمد حسینی معاون امور مجلس رئیس‌جمهور یادواره شهدای عملیات کربلای 5در مسجد پنبه‌چی سردار محمداسماعیل کوثری یادواره شهدای عملیات کربلای 5در مسجد پنبه‌چی یادواره شهدای عملیات کربلای 5در مسجد پنبه‌چی سردار محمداسماعیل کوثریسید محمد حسینی معاون امور مجلس رئیس‌جمهور یادواره شهدای عملیات کربلای 5در مسجد پنبه‌چی یادواره شهدای عملیات کربلای 5در مسجد پنبه‌چی سردار محمداسماعیل کوثری یادواره شهدای عملیات کربلای 5در مسجد پنبه‌چی یادواره شهدای عملیات کربلای 5در مسجد پنبه‌چی یادواره شهدای عملیات کربلای 5در مسجد پنبه‌چی مداحی علی پورکاوه یادواره شهدای عملیات کربلای 5در مسجد پنبه‌چی یادواره شهدای عملیات کربلای 5در مسجد پنبه‌چیمداحی علی پورکاوه یادواره شهدای عملیات کربلای 5در مسجد پنبه‌چی یادواره شهدای عملیات کربلای 5در مسجد پنبه‌چی مداحی علی پورکاوه یادواره شهدای عملیات کربلای 5در مسجد پنبه‌چی یادواره شهدای عملیات کربلای 5در مسجد پنبه‌چی
فلای تو دی