داستان سفارت

مستند داستان سفارت روایتی از روابط ایران و رژیم صهیونیستی قبل از وقوع انقلاب، موضوع فلسطین و روابط با ایران در گذر زمان است.

   

 

فلای تو دی