سنگ‌تمام همدانی‌ها در یوم‌الله ۲۲ بهمن

 

 

 

فلای تو دی