از هرمزگان پیش از انقلاب چه می‌دانید؟

برای اینکه بهتر بدانیم حداقل هرمزگان و بندرعباس پیش از انقلاب چه شرایطی داشته و بعد از انقلاب سال ۵۷ به کجا رسیده به سراغ ریش سفیدان و در واقع شاهدان عینی رفته‌ایم تا آنها برایمان تعریف کنند.

 

 

فلای تو دی