برگزاری اولین هفته فرهنگی، هنری و تاریخی بخش شمیل

هفته فرهنگی، هنری و تاریخی بخش شمیل با هدف معرفی هویت تاریخی و فرهنگ غنی و ارائه توانمندی‌ها و ظرفیت‌های این بخش برگزار شد، در اختتامیه این جشنواره پژوهشگران و نویسندگان هرمزگان و جمعی از نخبگان و فرهیختگان استانی حضور داشتند.

 

 

فلای تو دی